Scurt istoric al Asociației C.A.S.A

Asociaţia Centrul de Acțiune Socială « Anastasia » (C.A.S.A) a fost înființată în august 2012 pentru a da o mai mare coerență proiectelor sociale și cultural-educaționale desfășurate încă din 2007 de comunitatea românească din Bruxelles.

Numele de Centru de Acțiune Socialӑ „Anastasia” a fost dat ȋn memoria doamnei Anastasia Delphine Baudry-Weulersse, binefăcătoarea comunității de români din Europa Occidentală şi Meridională.

Prin activităţile desfăşurate, Asociaţia urmăreşte în primul rând sprijinirea românilor din Belgia în plan social și cultural-educațional, şi este deschisă pentru orice activitate care poate pune în valoare principiile sale nefăcând nici o discriminare între beneficiarii proiectelor desfășurate.

Misiune

Misiunea Asociaţiei C.A.S.A este de a oferi sprijin şi asistență românilor din Belgia. Vrem sӑ îmbunătățim prin educație, cultură şi asistență socială calitatea vieţii membrilor comunității de români, inclusiv a celor aflaţi ȋn dificultate, cu risc de marginalizare şi excluziune socială.

Obiective

Activitățile Asociației C.A.S.A sunt îndreptate spre realizarea a douӑ obiective principale :

    1. Integrarea economicӑ şi socialӑ a romȃnilor ȋn comunitatea belgianӑ;
    2. Menţinerea vie a legăturii cu cultura, limba, literatura, geografia şi istoria României pentru copii şi adolescenţii românii din Belgia.