Cea mai prestigioasă activitate educațională a Asociației C.A.S.A este Şcoala de weekend „Anastasia” care funcţionează din anul 2007.
Obiectivul principal al Şcolii de weekend “Anastasia” şi al activităţilor educaţionale desfăşurate de Asociaţie este de familiarizare cu cultura, limba, literatura, istoria şi geografia României.
Asociaţia oferă asistenţă pentru integrarea copiilor români în sistemul educaţional şi social belgian, desfăşoară activități de susținere școlară pentru copii în dificultate şi acordă burse pentru elevii și studenții interesați de formarea continuă și de realizarea unor proiecte de cercetare academică concrete.
Bursele « Anastasia » oferă studenților, doctoranzilor și cercetătorilor din România şi Belgia acces la cele mai bune biblioteci din Europa, la programe şi întâlniri academice, la cursuri de formare, congrese şi conferinţe. Acest lucru facilitează realizarea de proiecte de cercetare la cel mai înalt nivel academic, promovând global România pe plan academic şi educaţional.