Echipa C.A.S.A

Asociația Centrul de Acțiune Socialӑ „Anastasia” este condusӑ și coordonatӑ de un grup de voluntari organizați ȋntr-un Consiliu de Administraţie și o Adunare Generalӑ.

Consiliul de Administrație:

Președinte – Vincentzia Neagu

Administrator principal- Mӑdӑlina Isbӑșoiu-Ivӑnicӑ

Adunarea Generalӑ:

Președinte – Vincentzia Neagu

Administrator principal- Mӑdӑlina Isbӑșoiu-Ivӑnicӑ

Administrator – Paula Manac

Administrator – Patriciu Vlaicu